1.0 Dataansvarlig.

WhiskyGentle.men – Ron Brevstgaard (Ejer).

2.0 Hvilke personoplysninger vi indsamler.  

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved ved gratis filhentninger samt ved nyhedsbrevtilmelding. Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand. Dog indsamler vi informationer via vores cookies. Deltager du i undersøgelser el. konkurrencer vi gennemfører, indsamler vi de oplysninger som indgår i undersøgelsen, herunder, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. Deltagelse her er altid frivillig.

Behandlingsgrundlaget for indsamlingen af personoplysninger via vores undersøgelser el. konkurrencer er dit samtykke.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage,  sletter vi dine oplysninger.

Er du endnu ikke kunde hos os, indsamler vi oplysninger om dig/din virksomhed til brug for vores markedsføring overfor dig. Det gør vi for at kunne forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig. Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring såfremt du selv har tilmeldt dig til dette.

Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og evt. din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand.

3.1 Indsigt i personoplysninger m.v.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos WhiskyGentlemen, skal du rette henvendelse via siden https://whiskygentle.men/kontakt/. Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med dit samtykke. Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

3.2 Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold (F.eks. nyhedsmail) med dig/din virksomhed. Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

3.3 Dataportabilitet

Din adgang til at få udleveret data fra WhiskyGentlemen er reguleret i vores betingelser.

3.4 Vores rolle som databehandler

I forhold til dig og din virksomhed, er vi databehandler for de personoplysninger.

3.5 Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

3.6 Vores forskellige databehandlere

  • Google (Analytics, Adwords og Search Console / Webmastertools).
  • Mailchimp (Udsendelse af nyhedsbrev).
  • Linode (hosting af siden, EU).
  • AWS (hosting af siden, US).
  • Cloudways – Kyup (hosting af siden, backup).
  • Sucuri (CDN og DNS).
  • Rackspace (Hosted email).

– Vi har databehandler aftaler med alle disse.

Sidst revideret April 2018.